sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Projektin päättyminen

Nyt on saapunut viimeinen projektin virallinen päivä. Toukokuun aikana pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen tiloissa Grand Finale -päivä, jossa jokainen projektitiimi esitteli niin toisilleen kuin myös kaikille toimeksiantajille oman projektinsa valmiin tuotoksen. Kyseinen päivä päätti projektin, mutta sen lisäksi on vielä muutama kirjallinen selvitys tehtävä opintojakson päättymisen vuoksi.

Tänään on viimeinen palautus päivä mm. oppimispäiväkirjoille, joissa projektiryhmäläiset jakavat tavoitteitaan, kokemuksiaan ja pohtivat näiden perusteella kehittämiään taitoja. Projektiryhmäläiset myös arvioivat toisensa, joista tehdään myöhemmin koonti, josta kukin voi nähdä palautteen omasta työskentelystään.

Tämän lisäksi päivä on erinomainen viimeiselle blogitekstillekin, joka ikään kuin toimii sulkeutuvana esirippuna koko projektille.

Rauman kaupunginteatterin toimeksiantoon osallistuneelle ryhmälle tämän vuoden tuotekehityspaja on ollut antoisa. Olemme ryhmänä olleet koko projektin ajan tyytyväisiä tehtävänantoon, jota aloimme jo ennen ensimmäistä palaveriamme silloin helmikuussa työstämään valmiiksi kokonaisuudeksi.

Matkan varrella olemme muokanneet ensimmäisiä ajatuksiamme paremmaksi, keksineet uusia ehdotuksia, luoneet kyselyn ja käyneet tapaamassa toimeksiantajaamme heidän tiloissaan. Olemme olleet varsin tyytyväisiä siihen, että jokainen tiimiläinen teki tehtävänsä ja osallistui koko projektin ajan tehtävänannon valmiiksi saattamiseen ja miten tyytyväisiä toimeksiantajamme olivat meidän tiedottaessaan heille projektin etenemisestä.

Ennen kaikkea olemme tiiminä tyytyväisiä siihen, että mielestämme projekti meni meidän osaltamme odotetun laisesti. Grand Finale:sta jäi kaikille päivään osallistumaan kykeneväisille hyvät muistot ja projektityöskentelystä saimme hyvän kokemuksen. Tämän projektin perusteella tuskin on väärin olettaa, että lopettaisimme niin itsemme haastamisen ja toimeksiantoihin osallistumisen niiden luonteen vuoksi.

Tuotekehityspajan tarjoamat haasteet olivat uniikkeja ja on turvallista olettaa, että harva meistä on kohdannut toimeksiantoa, johon ei olisi suoranaisesti oikeaa vastausta.  Olemme tyytyväisiä, että kyseiset haasteet otettiin vastaan, ja toivon mukaan joskus uudestaan meille jokaiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua uudemman kerran samanlaiseen haasteeseen. Toivon mukaan uuden kokemuksen vuoksi tehtävänanto on kuitenkin erilainen.

Projektitiimi kiittää SAMK:ia tästä projektista ja toivottaa hyvää kesää kaikille.


torstai 3. toukokuuta 2018

Taival päättymässä - Viimeinen projektitapaaminen

Tavattuamme toimeksiantajamme, Rauman Kaupunginteatterin, päätimme ennen Grand Finalea tavata vielä viimeisen kerran toisemme. Ensi viikon Tuotekehityspajan viimeinen tilaisuus pitää sisällään kuitenkin paljon sovittavia asioita.

Tapasimme toisemme Skypen välityksellä ja kävimme lävitse päivän aikataulun. Puhuimme ständin pitämisestä ja sen sisällöstä, vastuutimme henkilöitä esittelemään projektin tuotoksen ja kaikki muut pienet päivään sisältyvät asiat.

Päivää varten teimme myös projektistamme julisteen valmiiksi.


Tuomio odottaa - Valmiin työn esittely toimeksiantajalle

Päätimme projektiryhmänä, että ennen Grand Finalea kävisimme keskustelemassa toimeksiantajamme, Rauman Kaupunginteatterin, kanssa projektimme lopullisesta tuotoksesta. Ennen varsinaista esittelypäivää olisi vielä mahdollista muokata, parantaa, lisätä, selventää ja ylipäätänsä vaikuttaa siihen kyseiseen valmiiseen työhön, joka Tuotekehityspajan viimeisenä päivänä esiteltäisiin muulle yleisölle.

Soveimme esittelypäiväksi 24.4:ttä ja paikalle meistä pääsi melkein koko projektiryhmä.

Tapaamisen aikana kävimme lävitse projektin kokonaisuudessaan, mitä olimme tehneet ja mitkä ajatukset olivat vieneet meitä valmiiseen tuotteeseen. Olimme aikaisemmin teettäneet koulumme opiskelijoille kyselyn, joka oli kerännyt odotettavan määrän vastauksia, ja kyseiset vastaukset olivat tukeneet ja ohjanneet meitä projektin aikana.

Olimme tyytyväisiä projektiryhmänä, että toimeksiantanjamme oli tyytyväinen meidän tuotokseemme. Tämän myötä odotamme innolla ensi viikon keskiviikkona, 9.5:ttä, jolloin voimme tuoda esille myös muillekin meidän projektimme.

sunnuntai 22. huhtikuuta 2018

Kaikki alkaa olemaan valmista

Vuoden alussa alkanut SAMK:in tuotekehityspajaprojekti sai nopean alun.

Kick off -päivästä ei kerinnyt montaa päivää kulumaan kun koko projektitiimin kanssa kokoonnuimme ensimmäiseen palaveriimme keskustelemaan siitä, mitä tahtoisimme tämän projektin osalta saavuttaa. Matkan varrella olemme jakaneet omia ajatuksiamme ja myös keränneet niitä ulkopuolisilta kyselyn merkeissä. Kysely on saanut hyvän vastaanoton ja olemme saaneet tarvitsemaamme tietoa eri henkilöiden mielipiteistä koskien teatteria kulttuurisena vaihtoehtona.

Projektin Grand Finale -päivä on 9.5:ttä, aivan nurkan takana. Kuten silloin helmikuun alussa soveimme, olemme pyrkineet tekemään kaiken valmiiksi heti projektin alussa sen sijaan, että vasta nyt alkaisimme keskittymään suuremmin, mitä meidän tulisi tehdä, jotta saamme projektin valmiiksi ja toimeksiantajan tyytyväiseksi.

Kokoonnuimme yhteen 11.4:ttä melkein koko tiimin voimin keskustelemaan, mitä meidän tulisi vielä tehdä projektin hyväksi. Itse tehtävänanto on valmiiksi tehty, mutta lopullinen koonti ja ulosanti, millä tavalla esittelemme ajatuksemme ja löydöksemme niin asiakkaalle kuin myös muillekin tuotekehityspajaan osallistuneille, on vielä puutteellinen.

Palaverisamme kävimme lävitse tekemämme asiat ja keskustelimme tehtävänannon ulkopuolisista asioista, joita meiltä velvoitetaan. Projektinjohtajamme muistutti meitä mm. oppimispäiväkirjojen tekemisestä ja muista kirjallisista tehtävistä, jotka kuuluvat opintojaksototeutuksen hyväksyttyyn suoritukseen.

Mikä myös tärkeintä, sovimme yhdessä ajan, jolloin käymme keskustelemassa jälleen kerran Rauman kaupunginteatterin kanssa koskien meidän toimeksiantoamme.

torstai 22. maaliskuuta 2018

Projektityön tehostaminen - Mielipiteiden kerääminen

Tehdessämme projektia, yksi tärkein asia on konsultoida tasaisin väliajoin toimeksiantajalta, että tekemämme työ olisi toivottua ja paranemaan päin. Se ei ole kummallekkaan osapuolelle mielekästä, jos lopullinen tuote olisi ollut helposti parannettavissa molemmin puolisen kommunikaation myötä.

Toimeksiannomme ollessa nuoremman väen innostaminen katsomaan teatteriesitystä ja saamaan heidät osallistumaan myös esityksen kulkuunkin, miksi emme tiedustelisi ajatuksia ja toiveita heiltä, katsojina.

Tapoja osallistua esityksen kulkuun tai kasvattaa mahdollisten asiakkaiden määrää ja ikähaarukkaa on kuitenkin monia. Koemme projektitiiminä, että onnistuaaksemme projektistamme parhaalla mahdollisella tavalla, meidän kannattaa kiinnittää huomiomme kaikista eniten niihin yleisimpiin syihin, jonka vuoksi nuoret eivät osallistu teatteriesitysten katsojakuntaan vaikka teatteri tarjoaisikin myös heidänkin ikäisille suunnattuja esityksiä.

Olemme para'aikaa koostamassa kyselyä valmiiksi ja käymme keskustelua kysyttävistä asioista, mutta myös millä tavalla jaamme kyselyn koulumme opiskelijoille. Emme odota suuria vastausmääriä, mutta käymme keskustelua siitä, pitäisikö meidään sähköpostilevityksen sijaan käydä mahdollisesti luokissa keräämässä vastauksia ja pitää esimerkiksi ruokailun aikaan ständiä sekä Porissa että Raumalla. 

sunnuntai 18. maaliskuuta 2018

Syke ei saa laskea

Projektityöryhmän ensimmäinen tapaaminen koko porukan voimin tapahtui 2.2:tta. Tuona aikana tutustuimme toisiimme ja kävimme alustavat ideamme lävitse. Keskustelimme myös siitä, millä aikataululla tahtoisimme tämän projektin saattaa valmiiksi.

Olimme käytännössä yksimielisiä sen asian suhteen, että kaikista eniten voisimme panostaa tehtävänantoon heti projektin alkupuoliskolla. Helmikuun ajan kolmella meistä koulu mahdollisti kaikista parhaiten ajankäytön projektin ideointiin, koska kurssien kokeet odottaisivat vasta huhtikuun lopussa. Nurkan takana odottava hiihtolomakin myös näytti houkuttelevalta vaihtoehdolta panostaa projektiin mahdollisimman paljon.

Projektijohtajamme ystävällisesti jakoi kaikkien tiimiläisten saataville linkin, johon voisimme kirjoittaa ajatuksemme ylös, jotta ne suoraan kirjautuisivat Trello-nimiseen sovellukseen, joka kokoaisi yhteen kaikki mahdolliset ideat.

Nyt maaliskuussa on aika alkaa kokoamaan tuon innokkaimman vaiheen satoa ja alkaa kokoamaan niistä kunnollista, yhteneväistä kokonaiskuvaa esiteltäväksi projektityön viimeisenä päivänä.


lauantai 17. maaliskuuta 2018

Mikä olikaan meidän tehtävänanto?

Projektin aikana olemme tavanneet toisiamme ja vaihtaneet ajatuksiamme, mutta emme ole missään vaiheessa unohtaneet myös toimeksiantajaamma, Rauman Kaupunginteatteria. Maaliskuun vaihteessa kävimme keskustalua tehtävänannostamme, siitä mikä se alunperin oli ja miksi se voisi muuttua. Olisiko sitä samalla myös mahdollisuutta laajentaa? 

Alunperin tehtävänantonamme oli suunnitella mobiilisen teatterikokemuksen tarjoamisen. Jokin keino, miten saisimme sisällytettyä jokaisen taskussa olevan kännykän mukaan teatteriesitykseen vapaaehtoisena, mutta käytettäessä tärkeänä osana kokonaisesitystä. 

Ohjaajamme lehtori Teppo Lundel sanoi: "Minua on jotenkin alkanut ärsyttää se iänikuisen vanha kuullutus: Sulkekaa matkapuhelimenne. Eikö sitä voisi käyttää teatteriesityksen ohjaamiseen?". 

Rauman kaupunginteatterin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Petteri Kangas puolestaan tapaamisessaan kertoi tilastotietoa heidän asiakaskunnastaan. Kyseisestä keskustelusta lähti ajatuksen siemen kasvamaan ja huomasimme yhdessä keskustelun uuden sivun olevan hyvin paljon edeltäväänsä samaistuva. 

Mobiilinen teatteri edistäisi nuoremman asiakaskunnan tavoittelua, joka on toivottavaa. Tämän hetkinen asiakaskunta on turhan homogeeninen ja koostuu pääasiassa eläköitymisen kynnyksellä olevista henkilöistä. Sen lisäksi että pohtisimme mahdollisuuksia tuoda mobiilinen laite mukaan teatteriesitykseen, voisimme käyttää aikaa myös muihin keinoihin, joiden myötä saisimme myös nuorempaa väkeä teatteriin. Teatteriesitykset kuitenkin ovat hyvin laajalle osalle henkilöitä tarkoitettuja ja toistaiseksi 20-45 vuotiaat voisivat olla enemmän kiinnostuneita teatterikokemuksista.

Olemme ottaneet asian ryhmässämme puheeksi ja toistaiseksi emme ole ilmaisseet halukkuuttamme ajatuksen sivuuttamiseen. Ongelmaan on mahdollista löytää ratkaisu ja tällä hetkellä neljä innokasta projektityöntekijää on tarttunut asiaan.  


Projektin päättyminen

Nyt on saapunut viimeinen projektin virallinen päivä. Toukokuun aikana pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen tiloissa Gra...