sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Projektin päättyminen

Nyt on saapunut viimeinen projektin virallinen päivä. Toukokuun aikana pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen tiloissa Grand Finale -päivä, jossa jokainen projektitiimi esitteli niin toisilleen kuin myös kaikille toimeksiantajille oman projektinsa valmiin tuotoksen. Kyseinen päivä päätti projektin, mutta sen lisäksi on vielä muutama kirjallinen selvitys tehtävä opintojakson päättymisen vuoksi.

Tänään on viimeinen palautus päivä mm. oppimispäiväkirjoille, joissa projektiryhmäläiset jakavat tavoitteitaan, kokemuksiaan ja pohtivat näiden perusteella kehittämiään taitoja. Projektiryhmäläiset myös arvioivat toisensa, joista tehdään myöhemmin koonti, josta kukin voi nähdä palautteen omasta työskentelystään.

Tämän lisäksi päivä on erinomainen viimeiselle blogitekstillekin, joka ikään kuin toimii sulkeutuvana esirippuna koko projektille.

Rauman kaupunginteatterin toimeksiantoon osallistuneelle ryhmälle tämän vuoden tuotekehityspaja on ollut antoisa. Olemme ryhmänä olleet koko projektin ajan tyytyväisiä tehtävänantoon, jota aloimme jo ennen ensimmäistä palaveriamme silloin helmikuussa työstämään valmiiksi kokonaisuudeksi.

Matkan varrella olemme muokanneet ensimmäisiä ajatuksiamme paremmaksi, keksineet uusia ehdotuksia, luoneet kyselyn ja käyneet tapaamassa toimeksiantajaamme heidän tiloissaan. Olemme olleet varsin tyytyväisiä siihen, että jokainen tiimiläinen teki tehtävänsä ja osallistui koko projektin ajan tehtävänannon valmiiksi saattamiseen ja miten tyytyväisiä toimeksiantajamme olivat meidän tiedottaessaan heille projektin etenemisestä.

Ennen kaikkea olemme tiiminä tyytyväisiä siihen, että mielestämme projekti meni meidän osaltamme odotetun laisesti. Grand Finale:sta jäi kaikille päivään osallistumaan kykeneväisille hyvät muistot ja projektityöskentelystä saimme hyvän kokemuksen. Tämän projektin perusteella tuskin on väärin olettaa, että lopettaisimme niin itsemme haastamisen ja toimeksiantoihin osallistumisen niiden luonteen vuoksi.

Tuotekehityspajan tarjoamat haasteet olivat uniikkeja ja on turvallista olettaa, että harva meistä on kohdannut toimeksiantoa, johon ei olisi suoranaisesti oikeaa vastausta.  Olemme tyytyväisiä, että kyseiset haasteet otettiin vastaan, ja toivon mukaan joskus uudestaan meille jokaiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua uudemman kerran samanlaiseen haasteeseen. Toivon mukaan uuden kokemuksen vuoksi tehtävänanto on kuitenkin erilainen.

Projektitiimi kiittää SAMK:ia tästä projektista ja toivottaa hyvää kesää kaikille.


torstai 3. toukokuuta 2018

Taival päättymässä - Viimeinen projektitapaaminen

Tavattuamme toimeksiantajamme, Rauman Kaupunginteatterin, päätimme ennen Grand Finalea tavata vielä viimeisen kerran toisemme. Ensi viikon Tuotekehityspajan viimeinen tilaisuus pitää sisällään kuitenkin paljon sovittavia asioita.

Tapasimme toisemme Skypen välityksellä ja kävimme lävitse päivän aikataulun. Puhuimme ständin pitämisestä ja sen sisällöstä, vastuutimme henkilöitä esittelemään projektin tuotoksen ja kaikki muut pienet päivään sisältyvät asiat.

Päivää varten teimme myös projektistamme julisteen valmiiksi.


Tuomio odottaa - Valmiin työn esittely toimeksiantajalle

Päätimme projektiryhmänä, että ennen Grand Finalea kävisimme keskustelemassa toimeksiantajamme, Rauman Kaupunginteatterin, kanssa projektimme lopullisesta tuotoksesta. Ennen varsinaista esittelypäivää olisi vielä mahdollista muokata, parantaa, lisätä, selventää ja ylipäätänsä vaikuttaa siihen kyseiseen valmiiseen työhön, joka Tuotekehityspajan viimeisenä päivänä esiteltäisiin muulle yleisölle.

Soveimme esittelypäiväksi 24.4:ttä ja paikalle meistä pääsi melkein koko projektiryhmä.

Tapaamisen aikana kävimme lävitse projektin kokonaisuudessaan, mitä olimme tehneet ja mitkä ajatukset olivat vieneet meitä valmiiseen tuotteeseen. Olimme aikaisemmin teettäneet koulumme opiskelijoille kyselyn, joka oli kerännyt odotettavan määrän vastauksia, ja kyseiset vastaukset olivat tukeneet ja ohjanneet meitä projektin aikana.

Olimme tyytyväisiä projektiryhmänä, että toimeksiantanjamme oli tyytyväinen meidän tuotokseemme. Tämän myötä odotamme innolla ensi viikon keskiviikkona, 9.5:ttä, jolloin voimme tuoda esille myös muillekin meidän projektimme.

Projektin päättyminen

Nyt on saapunut viimeinen projektin virallinen päivä. Toukokuun aikana pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen tiloissa Gra...